Hà Nội, Ngày 12/12/2019

Ngôi Tự Cổ Phú Long

Ngày đăng: 28/06/2017   03:14
Mặc định Cỡ chữ

Là một di tích cổ trải qua hơn trăm năm vì vậy Phú Long Tự mặc nhiên là nơi tu đạo của rất nhiều phật tử thập phương. Đây là ngôi chùa làng Phú Nhuận do ông Lê Tự Tài cho dựng vào năm 1804. Chùa còn có tên là chùa ông Gia Chất, chùa bà Cả Tọa Đành. Chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Trong chùa, điện Phật được bài trí trang nghiêm. Chính điện thờ tượng Di Đà Tam Tôn. Chùa còn giữ được nhiều pho tượng cổ như tượng Bồ tát Chuẩn Đề, tượng Thập Điện Minh Vương, tượng Giám Trai, bộ sám bài tượng Phật và tứ Bồ tát... Chùa tọa lạc tại số 58 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Đại đức Thích Đồng Quý, trụ trì Chùa cho biết, chùa Phú Long được dựng từ năm 1804. Qua thời gian, Chùa xuống cấp trầm trọng và đã được trùng tu vào các năm 1945, 1952, 1998. Chùa là biểu tượng cao quí, một cội nguồn tươi sáng, hướng về những dấu chân Linh Tổ, những dấu chân hiền nhân, phát tâm nguyện cho quốc thái dân an.

Đại đức, trụ trì Chùa là một tu sĩ trẻ, luôn tâm niệm và noi theo gương của hoà thượng tôn sư, thực hiện sứ mệnh cao cả giúp đời đẹp đạo, theo phương châm Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Là Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Đồng Quý và nhà chùa thường xuyên tổ chức các buổi chẩn bần, phát gạo, tặng quà cho đồng bào nghèo, bị thiên tai, lũ lụt. Chùa cũng thường xuyên tổ chức các lớp giảng Phật pháp và các nghi lễ Phật giáo...

Phi Hổ

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.