Hà Nội, Ngày 23/03/2019

Thừa Thiên – Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng: 08/01/2019   06:05
Mặc định Cỡ chữ
Xác định công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã dành nhiều chính sách ưu tiên để phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.

Hội nghị tuyên truyền quán triệt Chỉ thị 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới cho cán bộ hội chủ chốt đến từ 9 huyện, thị, thành phố, lãnh đạo hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tháng 10/2018. Ảnh: baothuathienhue.vn

Theo bà Đoàn Thị Thanh Huyền, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng đào tạo cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh dưới 25%, tỷ lệ cán bộ nữ vẫn là những con số hạn chế vì phụ nữ chưa thoát ra khỏi sự tự ti; điều này trong thời gian tới cần phải tiếp tục khắc phục.

Theo số liệu thống kê, hiện nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là 31.889 người, trong đó nữ có 18.520 người (chiếm tỷ lệ 58%). Có 330 nữ trong tổng 858 cán bộ, công chức, viên chức nữ có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ trên 38%.

Nhằm khơi dậy tính chủ động và sáng tạo của phụ nữ, tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phương châm "mở" trong công tác quy hoạch cán bộ nữ. 

Ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tụcban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND để triển khai Kế hoạch số 83-KH/TU.

Theo đó, Kế hoạch số 192/KH-UBND được ban hành nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với các cơ quan liên quan để thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phấn đấu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước. Xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG, lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ được tham gia, học tập, đào tạo nghề, tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phát triển phụ nữ và bình đẳng giới.

Có thể nói, Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã xác định đến năm 2020, đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt từ 35% đến 40%; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ vừa là mục tiêu đồng thời là cơ sở tạo đà cho đội ngũ cán bộ nữ của Thừa Thiên - Huế phát huy trí tuệ, năng lực, đóng góp nhiều hơn, có trách nhiệm hơn cho sự phát triển của đất nước nói chung và cho địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu này, cũng tiếp tục cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn xã hội. Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy, chính quyền các cấp và bổ sung một số chính sách quy định đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ hiện nay./.

Cao Tuấn
 

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng 20/03/2019
Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc.

Bình Định: Tinh gọn lực lượng hoạt động không chuyên trách: Quyết tâm đạt mục tiêu số lượng, tiến độ

Ngày đăng 19/03/2019
Quy định chức danh, số lượng đối với người hoạt động không chuyên trách là bước đi cần thiết trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tiền Giang: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ

Ngày đăng 19/03/2019
Qua 1 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 đạt kết quả tích cực, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum sau hai năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận: Đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn cơ sở

Ngày đăng 18/03/2019
​Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Bước đầu đánh giá, sự phối hợp đã góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa: Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 15/03/2019
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai với tinh thần quyết liệt.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).