Hà Nội, Ngày 23/03/2019

Lạng Sơn: Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018

Ngày đăng: 09/01/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/1/2019 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ quản lý nhà nước của tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác cải cách hành chính nói chung và việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói riêng.

Nội dung triển khai thực hiện gồm: Hoàn thành trước ngày 20/02/2019 để báo cáo Bộ Nội vụ việc tự đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính; phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện điều tra xã hội học theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ, thời gian điều tra xã hội học từ 01/01/2019 đến trước 01/3/2019./.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2019

Ngày đăng 22/03/2019
Trong quý I năm 2019, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác CCHC, cụ thể:

Hậu Giang: Giải quyết thủ tục nhanh, gọn, chính xác

Ngày đăng 22/03/2019
Thái độ phục vụ thân thiện, tiến độ xử lý các thủ tục được đẩy nhanh, áp dụng hệ thống giao dịch điện tử liên thông... là những hiệu quả tích cực trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua.

Bình Phước: Xây dựng chính quyền điện tử phải tạo đột phá thật sự

Ngày đăng 22/03/2019
Ngày 21/3, UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử quý 1/2019 nhằm thông qua báo cáo tình hình triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử Bình Phước và kế hoạch hoạt động năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Cải cách hành chính tại Quảng Ninh: Thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, hiệu quả

Ngày đăng 21/03/2019
Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương, bộ chỉ số vô cùng quan trọng đánh giá kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quảng Nam: Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Ngày đăng 21/03/2019
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).