Hà Nội, Ngày 18/01/2019

Lạng Sơn: Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018

Ngày đăng: 09/01/2019   03:41
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/1/2019 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ quản lý nhà nước của tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác cải cách hành chính nói chung và việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói riêng.

Nội dung triển khai thực hiện gồm: Hoàn thành trước ngày 20/02/2019 để báo cáo Bộ Nội vụ việc tự đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính; phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện điều tra xã hội học theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ, thời gian điều tra xã hội học từ 01/01/2019 đến trước 01/3/2019./.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở

Ngày đăng 18/01/2019
Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở; có nền tảng vững chắc để phát triển sáng kiến dữ liệu mở. Kết quả này là nhờ có sự đầu tư của Chính phủ cho các cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống hạ tầng CNTT.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng 

Ngày đăng 17/01/2019
Trong những năm qua Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, ban hành, xử lý văn bản, thư điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 873.387 hồ sơ, quá hạn chỉ chiếm 0,13%

Ngày đăng 14/01/2019
Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2018 vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ giảm hẳn so với năm 2017; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tận tình, chuyên nghiệp hơn.

Cải tiến trong bộ phận "một cửa" tại Hà Nội: Tăng sự hài lòng và niềm tin

Ngày đăng 14/01/2019
Năm 2018 đã qua đi, nhưng dấu ấn của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” vẫn đậm nét. Điểm nổi bật là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội đã có nhiều cải tiến trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Qua đó, hiệu quả công việc được nâng lên, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho tổ chức và công dân.

Quảng Bình: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh

Ngày đăng 09/01/2019
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).