Hà Nội, Ngày 22/07/2019

Lâm Đồng: Các trí thức trẻ vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định mình

Ngày đăng: 08/07/2019   02:57
Mặc định Cỡ chữ
Đề án 500 trí thức trẻ là chủ trương lớn của Chính phủ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng thời thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, mạnh dạn trao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ để góp phần nhỏ bé trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đề án giúp thanh niên của ngày hôm nay có cách sống khác, xung kích tình nguyện về với mọi miền của Tổ quốc, tạo điều kiện cho thanh niên, lớp trẻ có cơ hội để phát huy khả năng, sáng tạo của mình.

Vượt qua khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, 07 đội viên đã được tuyển chọn, bố trí về công tác tại 07 xã thuộc huyện Đam Rông (Lâm Đồng) với quyết tâm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thời đại mới, cống hiến trí tuệ, năng lực cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa. 

Các đội viên Đề án đều tốt nghiệp từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của địa phương. Trong 07 đội viên Đề án, có 01 đội viên có chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ quản lý giáo dục, 01 đội viên có chuyên ngành đào tạo quản lý công, 01 đội viên có chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng và môi trường, 01 đội viên có chuyên ngành đào tạo luật, 01 đội viên có chuyên ngành đào tạo khoa học cây trồng và 01 đội viên có chuyên ngành Quản lý đất đai. 

Chia sẻ với phóng viên, các đội viên cho biết, ban đầu cũng thấy nản lòng vì những khó khăn gặp phải. Đó là sống trong môi trường mới, lạ, kỹ năng sống, kinh nghiệm nghề nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, miền núi còn hạn chế, chưa am hiểu phong tục tập quán và bất đồng ngôn ngữ; đặc biệt là với một số đội viên người Kinh.

Thời gian dần trôi, những bỡ ngỡ lo âu sớm qua đi trong sự dìu dắt, quan tâm của cán bộ, công chức xã nơi đội viên làm việc và sự giúp đỡ, chỉ bảo của các ban, ngành, huyện, tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự chia sẻ, động viên của đồng bào trong xã đã giúp cho các đội viên thêm dũng khí, thêm yêu cuộc sống nơi công tác và cùng cấp ủy, chính quyền quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ trên nhiệm vụ được phân công, các đội viên thường xuyên nắm bắt tình hình và nhu cầu thực tế tại địa phương nhằm tham mưu kịp thời cho UBND xã trong các lĩnh vực được phân công đảm bảo đúng tiến độ được giao.

Các đội viên được giao phụ trách Văn phòng - Thống kê đã chủ động tham mưu cho UBND xã các văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; tham mưu công tác chuẩn bị và xây dựng các chương trình, Nghị quyết HĐND phục vụ kỳ họp HĐND cấp xã. Kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBND xã trong công tác thi đua - khen thưởng và hướng dẫn trong công tác soạn thảo văn bản theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Tham gia thực hiện tổng điều tra dân số, điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và đăng ký thoát nghèo. Phối hợp với các chức danh công chức khác,  với Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở vận động học sinh đến trường...    
    
Các đội viên được giao phụ trách Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu kịp thời cho UBND xã về lĩnh vực địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, tổng hợp báo cáo liên quan đến lĩnh vực địa chính. Tham mưu cho UBND các xã xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép kịp thời và xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã. Tham mưu cho UBND xã các văn bản về phát triển nông nghiệp nông thôn và hướng dẫn nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Tổ chức vận động và hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và bảo vệ môi trường như đưa mô hình có hiệu quả vào áp dụng trong thực tiễn góp phần xóa đói giảm nghèo trong bà con nhân dân như: mô hình trồng cây chanh leo ghép và cải tạo vườn cà phê già cỗi... Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường đến người dân trên địa bàn xã.

Đội viên phụ trách Văn hóa - Xã hội đã chủ động xây dựng chương trình và tổ chức chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Chủ động tham mưu cho UBND xã đảm bảo các chế độ chính sách ưu đãi và hoàn thiện các thủ tục cho các đối tượng người có công. Tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến bà con nhân dân. Thực hiện kiểm tra, theo dõi các chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình trồng rừng theo Chương trình 30a và Đề án Flitch.Thực hiện tốt các hoạt động về điều tra hộ nghèo, điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra cung cầu lao động, điều tra đối tượng bảo trợ xã hội... đảm bảo số liệu chính xác, trung thực, đúng thời hạn.

Đội viên phụ trách Tư pháp - Hộ tịch đã tham mưu kịp thời cho UBND xã trong công tác Tư pháp -hộ tịch như cấp giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, chứng thực đúng quy định. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính.
Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn vẫn đang tồn tại, hạn chế phần nào việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên như kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều nên việc xử lý và áp dụng các văn bản vào thực tiễn trong quá trình xử lý công việc còn mất nhiều thời gian. Các đội viên Đề án được phân công công tác tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiếu số nhưng đa phần chưa biết tiếng dân tộc nên viêc giao tiếp, trao đổi với người dân chưa được thuận lợi. Mặt khác do trình độ dân trí của người dân trong xã còn nhiều hạn chế nên trong quá trình vận động người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Các đội viên mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về chính sách nhà ở, trang thiết bị cần thiết phục vụ thực hiện nhiệm vụ, có cơ chế tăng lương trước thời hạn cho những đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục tạo điều kiện cho các đội viên Dự án 500 trí thức trẻ được tham gia các khóa học nâng cao trình độ quản lý nhà nước; các lớp đào tạo ngắn hạn về tài chính, kế hoạch, đầu thầu và các kỹ năng dân vận, kỹ năng lập kế hoạch và các lớp nâng cao trình độ lý luận; sớm được bố trí, quy hoạch vào vị trí công tác cụ thể tại địa phương.

Bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức các buổi Hội nghị tọa đàm giữa các đội viên của Đề án với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để từ đó có các giải pháp, hướng đi hiệu quả cho các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với địa phương. Tiếp tục có chính sách thông thoáng về thủ tục hỗ trợ người dân tiếp nguồn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn./.

Tuấn Anh 
 

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ đánh giá tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại huyện Tân Phú Đông

Ngày đăng 19/07/2019
Mới đây, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên – Bộ Nội vụ đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ về đánh giá tình hình bố trí, sử dụng đội viên của Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn các xã của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Sơn La: Đảm bảo phát huy vai trò của trí thức trẻ tại các xã nghèo

Ngày đăng 15/07/2019
Theo Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 ban hành tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La được phân bổ 12 chỉ tiêu theo 05 chức danh công chức xã (Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch và Văn hóa - Xã hội); tuyển chọn, bố trí công tác tại 10/12 xã thuộc 05 huyện, trong đó: Mường La có 01 chỉ tiêu, Bắc Yên 02 chỉ tiêu, Quỳnh Nhai 01 chỉ tiêu, Phù Yên 03 chỉ tiêu, Sốp Cộp 03 chỉ tiêu. Các đội viên của Đề án đã về làm việc tại các xã trong tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

Hà Giang triển khai hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 15/07/2019
Đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm tăng cường nguồn lực có trình độ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Ngãi: Đề án 500 tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho địa phương

Ngày đăng 09/07/2019
Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã tuyển chọn được 15 trí thức trẻ để tăng cường chức danh công chức tại 15 xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án thuộc 9 huyện: Bình Sơn (1), Mộ Đức (1), Đức Phổ (1), Ba Tơ (3), Minh Long (1), Sơn Tây (2), Tây Trà (3), Trà Bồng (2), Lý Sơn (1). Việc tuyển chọn đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ở tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng và tuyển chọn đội viên đảm bảo chất lượng.

Lai Châu bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 09/07/2019
Thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ, năm 2015, Lai Châu tiếp nhận 15 đội viên trí thức trẻ (vì những lý do khách quan hiện trên địa bàn tỉnh còn 13 đội viên đang thực hiện nhiệm vụ) về công tác tại 5 huyện nghèo của tỉnh là Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).