Hà Nội, Ngày 22/07/2019

Đà Nẵng: Một số nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 10/07/2019   01:14
Mặc định Cỡ chữ
Trong 06 tháng cuối năm 2019, công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

Trình phê duyệt, triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố cho Bưu điện và triển khai thực hiện trên thực tế.

Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện thí điểm Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa đến UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án liên thông, liên kết, phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trình UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính trên lĩnh vực giải tỏa đền bù bố trí tái định cư.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố chuyển giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định quy trình, trình tự thực hiện thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Tổ chức thi tuyển công chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch cán sự và tương đương lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với công chức. Hoàn chỉnh Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện và chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền khối quận, huyện theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị. Tiến hành hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện; hoàn chỉnh phương án thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng.

Theo: noivu.danang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

Ngày đăng 19/07/2019
Trước thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh là tỉnh nghèo, chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương. Với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, hiện nay Quảng Ninh đã tạo nên những cuộc bứt phá ngoạn mục, trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh của khu vực phía Bắc, là trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn, dẫn đầu trong nhiều chỉ số của cả nước và khu vực.

TP Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính phải có sự thay đổi chuyển mình mạnh mẽ

Ngày đăng 19/07/2019
Để công tác cải cách hành của Thành phố chuyển động, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, từng sở, ngành, quận, huyện phải chuyển mình mạnh mẽ; đối với các đơn vị còn yếu, trung bình phải phấn đấu lên khá và các đơn vị khá phấn đấu vươn lên tốt hơn, để cải cách hành chính của Thành phố nâng cao hơn.

An Giang: “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ngày đăng 18/07/2019
Tới đây, An Giang sẽ thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính các cấp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, tổ chức, cá nhân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Long An: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân

Ngày đăng 18/07/2019
Những năm gần đây, Long An có sự bứt phá ngoạn mục trong công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng đến xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển. Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng dành cho phóng viên (PV) cuộc phỏng vấn xoay quanh vấn đề này.

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Ngày đăng 18/07/2019
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đầu mối một cửa cấp tỉnh tập trung, thực hiện liên kết việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 1.170/1.402 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh và một số thủ tục của Công an tỉnh.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).