Hà Nội, Ngày 22/07/2019

Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 10/07/2019   04:14
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 10/07/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng cuối năm 2019.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ; lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Huyền Hạnh trình bày báo cáo.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiệm thu 02 dự án (xếp loại tốt); nghiệm thu chính thức 06 đề tài cấp bộ (trong đó 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 03 đề tài xếp loại khá); nghiệm thu cơ sở 06 đề tài cấp bộ. Việc tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ. Sau khi nghiệm thu chính thức, các đề tài, dự án đều thực hiện đúng quy trình chỉnh sửa và nộp lưu chiểu theo quy định.

Các nhiệm vụ khoa học cấp bộ đăng ký thực hiện trong năm 2020 tập trung vào vấn đề nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức, nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành: Cơ sở lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức nhà nước; Cơ sở khoa học xã hội hóa dịch vụ công; Cơ sở khoa học hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; Cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay; Cơ sở khoa học tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy; Cơ sở khoa học về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bề vững đất nước hiện nay; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng trong điều kiện mới; Quản lý nhà nước về tài liệu lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu; Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính ở Việt Nam; Hoàn thiện pháp luật về giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đã trao đổi, thảo luận góp ý hoàn thiện Báo cáo tổng kết, đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ thời gian qua và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ trong năm 2019.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình trạng nợ đọng đề tài đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số đề tài chậm so với cam kết (còn 02 đề tài của năm 2015 không thực hiện đúng tiến độ cam kết hoàn thành trong Quý 02/2019). Việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số đơn vị, mặc dù đã được góp ý, nhắc nhở qua nhiều năm, nhưng trước khi gửi lên Viện Khoa học tổ chức nhà nước vẫn chưa có sự rà soát cẩn thận của các đầu mối quản lý khoa học và công nghệ, do đó nhiều nhiệm vụ khoa học đề xuất chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ; tên đề tài không rõ...

Ngoài ra, kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ mặc dù có tăng tuy nhiên không nhiều do đó số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hằng năm không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Việc ban hành Quyết định giao kinh phí đối với các đề tài khoa học cấp bộ năm 2019 còn chậm tiến độ; đối với các dự án, tháng 6/2019 mới ban hành Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài, dự án, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đề tài, dự án.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động khoa học, công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Nội vụ và những ý kiến đóng góp thiết thực của các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng khoa học. Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ trì đồng thời là thành viên Hội đồng khoa học Bộ tiếp tục đôn đốc và tạo điều kiện để chủ nhiệm các đề tài nêu cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương đẩy nhanh việc hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo đúng tiến độ; các thành viên Hội đồng khoa học Bộ phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; tăng cường cơ sở vật chất, tăng kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ để vừa có thể đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ kịp thời cho các hoạt động quản lý nhà nước vừa tạo điều kiện tăng kinh phí nghiên cứu của đề tài cấp bộ góp phần nâng cao chất lượng các đề tài.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường cơ chế phối kết hợp các hoạt động khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho các công chức, viên chức, cán bộ, giảng viên, viên chức tham gia các Hội thảo khoa học trong và ngoài ngành Nội vụ, mở rộng, phối hợp, trao đổi nghiên cứu giữa các đơn vị, phát huy được thế mạnh của mỗi đơn vị, đồng thời tránh sự trùng lặp, chồng chéo các hướng nghiên cứu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo "Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số"

Ngày đăng 17/07/2019
Chiều 17/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo "Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số".

Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công"

Ngày đăng 17/07/2019
Sáng ngày 17/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công". Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội thảo.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Ngày đăng 16/07/2019
Sáng ngày 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng 16/07/2019
Chiều 15/7/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 15/07/2019
Sáng ngày 15/7, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).