Hà Nội, Ngày 14/10/2019

Hội thảo góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 27/09/2019   05:04
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 26/9/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện một số cơ quan Trung ương; đại diện các bộ, ngành có liên quan; cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo.

Theo các dự thảo, thành phố Hà Nội đề xuất thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian bắt đầu từ ngày 01/6/2021 cho đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm. Tại những nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 01/6/2021; UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND mới được thành lập.

Mục tiêu thực hiện thí điểm nhằm từng bước đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách, đổi mới chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn tại thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền Thành phố nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố trên các lĩnh vực; phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của Thành phố cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành Thủ đô văn minh, hiện đại.

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao tính minh bạch, năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, phát huy các hình thức dân chủ trực tiếp của người dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo.

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị, xây dựng, đê điều; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và xây dựng, UBND Thành phố quyết định việc giao tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (bao gồm cả lập mới và điều chỉnh) trong phạm vi địa giới hành chính Thành phố. Đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền của cấp trên theo quy định của các luật khác thì phải lấy ý kiến của các bộ quản lý chuyên ngành trước khi phê duyệt. Các nội dung đã phê duyệt điều chỉnh ở quy hoạch cấp dưới được cập nhật trong kỳ rà soát mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch của cấp trên.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố Hà Nội do HĐND Thành phố quy định.

Trong lĩnh vực đất đai, nông, lâm nghiệp và môi trường, HĐND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ có quy mô trên 20ha sang mục đích khác theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo các Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường thuộc các quận, thị xã của thành phố Hà Nội và thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền thành phố Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới; đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân Thủ đô.

Một số ý kiến khác lưu ý, cần đánh giá tác động của việc thí điểm không tổ chức HĐND phường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan; một số nội dung về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội cũng cần được các cơ quan có thẩm quyền cân nhắc để đảm bảo tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu vào nội dung các dự thảo, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu; các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ

Ngày đăng 10/10/2019
Chiều ngày 10/10/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 09/10/2019
Ngày 07/10/2019, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 4862/BC-BNV về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

Ngày đăng 03/10/2019
Ngày 03/10/2019, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày đăng 01/10/2019
Sáng ngày 01/10/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) nhằm lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Khai mạc triển lãm Mộc bản - Bảo vật hoàng triều và Thiên hùng ca sử Việt

Ngày đăng 28/09/2019
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là “Di sản tư liệu thế giới” (2009-2019), sáng 27/9, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc triển lãm Mộc bản - Bảo vật hoàng triều và Thiên hùng ca sử Việt. Dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, nhà sử học - đại biểu Quốc hội khóa XIV Dương Trung Quốc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) Đặng Thanh Tùng, lãnh đạo và viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, cùng nhiều đại biểu và khách tham quan triển lãm.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).