Hà Nội, Ngày 14/10/2019

Tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ sau khi kết thúc Đề án 500

Ngày đăng: 30/09/2019   02:54
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh Quảng Ninh có 07 đội viên về công tác tại hai huyện Vân Đồn và Cô Tô.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thơm giải đáp các vấn đề đặt ra trong buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 24/8/2019. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thơm cho biết: công tác quy hoạch, dự kiến sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án 500, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Đồn và UBND huyện Cô Tô rà soát biên chế, nghiên cứu vị trí việc làm, ưu tiên dành chỉ tiêu biên chế để sau khi kết thúc Đề án, các đội viên được xem xét, chuyển thành công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức cấp huyện theo quy hoạch được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền nếu đội viên Đề án 500 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành. Cụ thể:

- Tuyển dụng công chức cấp xã: đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 05 năm (đủ 60 tháng) được tính để làm căn cứ xét tuyển thành cán bộ, công chức cấp xã. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển (không qua thi tuyển) theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Tuyển dụng công chức cấp huyện: đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 05 năm (đủ 60 tháng) được xem xét, tiếp nhận tuyển dụng công chức cấp huyện không qua thi tuyển theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Vân Đồn và UBND huyện Cô Tô, sau khi kết thúc Đề án dự kiến thực hiện xét tuyển 07 đội viên vào các vị trí chức danh công chức tại các xã, cụ thể như sau:

- Đội viên Tô Thị Tiến, Kỹ sư Quản lý đất đai được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Bàn Văn Thủy, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Hà Thị Thúy, Thạc sỹ ngành Sinh học được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Trương Thị Sang, Kỹ sư Quản lý đất đai được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Bình Dân, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Bình Dân, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Nguyễn Minh Cường, Cử nhân Luật được phân công chức danh Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Bản Sen, biệt phái tại UBND thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Bản Sen, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Nịnh Văn Hòa, Cử nhân Giáo dục Chính trị - Quốc phòng được phân công chức danh Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

- Đội viên Nguyễn Khuông Khá, trình độ đại học ngành Kỹ thuật môi trường được phân công chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đồng Tiến, biệt phái tại Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Cô Tô. Vị trí dự kiến xét tuyển làm công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô.

Nhìn chung, qua thời gian công tác tại địa phương, các đội viên Đề án 500 đều tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng, đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương nơi công tác; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc; nghiêm túc chấp hành sự quản lý, điều hành của UBND xã nơi công tác; có tinh thần, thái độ nghiêm túc, tận tình, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân; sống hòa đồng với đồng nghiệp trong cơ quan; hòa nhã giao tiếp với công dân và tổ chức liên hệ giải quyết công việc theo chuẩn mực đạo đức công vụ. Hiện nay đã có 04 đội viên được kết nạp vào Đảng, 03 đội viên còn lại đã tham gia lớp nhận thức về Đảng, dự kiến từ nay đến kết thúc Đề án sẽ xem xét việc kết nạp Đảng. Đây cũng là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước khi trí thức trẻ tình nguyện về tăng cường cho các xã nghèo, khó khăn./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

Ngày đăng 30/09/2019
Ngày 30/9/2019, tại tỉnh Thanh Hoá, Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. 

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

Ngày đăng 24/09/2019
Ngày 23/9/2019, tại Ba Vì (Hà Nội), Bộ Nội vụ tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) của 05 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện các tỉnh khu vực miền Bắc

Ngày đăng 16/09/2019
Sáng ngày 16/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) các tỉnh khu vực miền Bắc. Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Hoàng Quốc Long dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 10/09/2019
Sáng ngày 09/9/2019, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Cần quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 03/09/2019
Chúng tôi theo chân em Hồ Hoàng Hạnh (sinh năm 1991), đội viên Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh Quảng Nam về xã Đắc Pring nơi em công tác, băng qua con đường bùn lầy bởi cơn mưa muộn chiều hôm trước. Quãng đường này giúp chúng tôi hiểu được phần nào nỗi nhọc nhằn của cán bộ, công chức, của những trí thức trẻ tình nguyện lên công tác ở nơi đây.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).