Hà Nội, Ngày 14/10/2019

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Gắn sắp xếp với tinh giản biên chế

Ngày đăng: 02/10/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Nội vụ thẩm định, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm được 07/152 đơn vị, còn 145 xã.
Sau khi sáp nhập 2 xã Hương Giang và Hương Hòa thành xã Hương Xuân, trụ sở chính được sử dụng sẽ là trụ sở UBND xã Hương Giang

Người dân đồng tình

Cuối tháng 9/2019, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, toàn tỉnh có 9 ĐVHC cấp huyện (6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố), trong đó có 2 đơn vị chưa đạt 50% diện tích tự nhiên (thành phố Huế và huyện Quảng Điền), 1 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số (Nam Đông); không có ĐVHC cấp huyện nào không đủ 2 tiêu chí nói trên nên giai đoạn 2019- 2021 không có ĐVHC cấp huyện nào phải sắp xếp.

Đối với ĐVHC cấp xã, toàn tỉnh có 152 đơn vị (105 xã; 39 phường và 8 thị trấn), trong đó, số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên là 44 đơn vị (23 xã; 20 phường và 1 thị trấn); số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số là 29 xã; số ĐVHC có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% thuộc diện phải sắp xếp là 7 xã.

Theo đề án, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện sắp xếp 7 ĐVHC cấp xã tại 5 huyện, thị xã. Trong đó, thị xã Hương Trà sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính (ĐGHC) xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã Bình Tiến. Huyện Phú Lộc sẽ nhập toàn bộ xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã Giang Hải. Huyện A Lưới sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã A Đớt và xã Hương Lâm thành xã Lâm Đớt; xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm; xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn. Huyện Nam Đông sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân. Huyện Phú Vang sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã Phú Gia.

Nhân dân tại các xã nằm trong diện sắp xếp sau khi được phổ biến, tuyên truyền đều đồng tình ủng hộ, từ đó kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri cho chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn đều đạt kết quả. Bởi họ hiểu rằng, sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) cấp xã, cung cấp dịch vụ công cho người dân và thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương được tốt hơn.

Dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo

Về phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ CBCC, những người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, tỉnh sẽ xác định số lượng CBCC dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế. Việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý.

Theo đó, chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCC, viên chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, các cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBCC, viên chức, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Đồng thời, quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương. Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông thông tin thêm, chậm nhất đến cuối năm 2021 thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC của ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã theo đúng quy định.

“Vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy phải linh hoạt nhưng đồng thời phải có nguyên tắc. Khi nhập vào, số lượng cấp phó và số lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dôi dư so với quy định hiện nay, nhưng lộ trình trong thời hạn 60 tháng phải bảo đảm quay lại theo đúng quy định. Trước mắt, tạm dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị mới trừ trường hợp các đơn vị nào thiếu”- ông Bạch Chơn Đông khẳng định.

Xác định số lượng CBCC dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý. Tại 14 xã thuộc diện sắp xếp hiện có 307 CBCC và 220 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp, dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 159 CBCC và 128 người hoạt động không chuyên trách./.

Theo: baothuathienhue.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Ngày đăng 11/10/2019
Ngày 09/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, về tuyên truyền thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Ngày đăng 11/10/2019
Đông đảo cử tri ủng hộ Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Cử tri ủng hộ thành lập 2 thị xã thuộc tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng 10/10/2019
Việc thành lập thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

TP. Hồ Chí Minh sắp xếp lại các hội có hoạt động giống nhau, hoạt động chưa hiệu quả

Ngày đăng 07/10/2019
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành được phân công quản lý các tổ chức hội tiếp tục rà soát, tổ chức sắp xếp lại các hội có tính chất, chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động giống nhau hoặc gần giống nhau cũng như hội hoạt động chưa hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích.

Sử dụng hợp lý trụ sở xã sau sáp nhập

Ngày đăng 07/10/2019
Nếu việc lựa chọn trụ sở xã mới khá thuận lợi thì giải pháp xử lý đối với những trụ sở xã còn lại đang làm các địa phương lúng túng. Không chỉ cấp xã mà cả cấp huyện cũng đợi hướng dẫn của cấp trên.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).