Hà Nội, Ngày 14/10/2019

Đưa phong trào xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên đi vào chiều sâu, có chất lượng tốt hơn

Ngày đăng: 04/10/2019   04:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Nhìn lại thời kỳ bước vào xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên có nền tảng thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 4,85 tiêu chí/xã, có đến gần 45% số xã đạt dưới 5 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 10,94 triệu đồng (cả nước 12 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung cả nước (20,57% - cả nước 17,4%); 82% số xã của tỉnh (114/139 xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn…

Trong giai đoạn 2011-2015, Thái Nguyên đã có sự chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực như: hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ kinh phí cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; giao nhiệm vụ, kêu gọi các đơn vị đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng nông thôn mới... Giai đoạn 2016-2020, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các bộ, ngành, Thái Nguyên đã chú trọng hơn đến những nội dung xây dựng nông thôn mới có tác động trực tiếp đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân (như phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô lớn theo hướng an toàn; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"… Đồng thời, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã nghiên cứu, ban hành Bộ tiêu chí về “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu” (gồm 9 tiêu chí, 32 chỉ tiêu) và “Hộ gia đình nông thôn mới” (4 nhóm tiêu chí và 18 chỉ tiêu), xác định hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới là đơn vị cấp xóm, hộ gia đình với hầu hết các tiêu chí đều hướng đến người dân và người dân đều tự thực hiện được.

Chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp sớm được tỉnh quan tâm, quyết liệt triển khai thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; năng lực, trình độ sản xuất được nâng lên, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt trên 5,01%/năm; chuyển dịch sản xuất theo hướng quy hoạch và hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với các cây trồng chủ lực của tỉnh: Vùng chè đặc sản Tân Cương - thành phố Thái Nguyên, Trại Cài - huyện Đồng Hỷ, La Bằng - huyện Đại Từ; vùng cây ăn quả Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân - thị xã Phổ Yên; vùng lúa đặc sản nếp Thầu Dầu của huyện Phú Bình, nếp Vải của huyện Phú Lương, gạo Bao Thai của huyện Định Hóa;...; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích đạt trên 96,2 triệu đồng (2018). Sau hơn 1 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", tỉnh Thái Nguyên hiện có 172 sản phẩm đặc sản địa phương, mang đặc trưng vùng miền, có lợi thế so sánh, có tính độc đáo, có thể trở thành sản phẩm OCOP. Năm 2019, đã đánh giá và cấp Giấy chứng nhận 25 sản phẩm đạt 3 - 4 sao; một số huyện đã bước đầu quan tâm chỉ đạo, hình thành các mô hình nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 6,39% (giảm 14,18% so với năm 2010); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm đạt trên 38,63 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,5 lần so năm 2010 (10,94 triệu đồng/người/năm); cao hơn 38% so với bình quân khu vực 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 88/139 xã (bao gồm cả 4 xã đã lên phường và thị trấn) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60,43%; bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã; có 02 đơn vị cấp huyện là thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Hội đồng thẩm định Trung ương đã hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Phổ Yên. Như vậy, tỉnh Thái Nguyên không chỉ hoàn thành vượt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao mà còn là địa phương có thành tích cao nhất trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà (thứ ba từ trái sang) tham dự Hội nghị. 

Khơi dậy, phát huy nội lực

Đánh giá tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cho rằng, tỉnh Thái Nguyên đã biết khơi dậy, phát huy được nội lực của mọi tầng lớp nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; có những cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả. Giai đoạn 2016 - 2020, Thái Nguyên đã tập trung phát triển các vấn đề cốt lõi của nông thôn mới là phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Theo đó, tỉnh đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hoá nông sản (chè, rau, củ, quả,…), ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tam nông”, coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược, nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể. Đây là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp, phục vụ sự phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh học tập, áp dụng sáng tạo mô hình, cách làm hay của các địa phương khác để phong trào đi vào chiều sâu và có chất lượng tốt hơn. Xây dựng quy hoạch phù hợp với việc sắp xếp lại địa giới hành chính, xây dựng nông thôn mới phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn kết nối với đô thị. Chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, nhất là xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với bảo quản, chế biến sản phẩm; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường; bảo tồn, phục dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa thời đại; phát huy lợi thế phát triển của các khu kinh tế trọng điểm để hỗ trợ phát triển cho vùng nông thôn. Xây dựng nông thôn mới bền vững, tạo điều kiện và động lực cho người dân nâng cao hơn nữa vị thế của mình, thực sự là chủ thể và hưởng lợi các thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cả hệ thống chính trị vào cuộc; ưu tiên nguồn lực cho nông thôn mới “phát triển công nghiệp để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn”; nhanh chóng phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống, thế mạnh của địa phương theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với xây dựng thương hiệu, không những phục vụ tiêu dùng trong tỉnh, trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên quan tâm bố trí nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng ATK, căn cứ cách mạng.

Với những thành tích trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, 99 tập thể và 57 cá nhân đã được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua và bằng khen. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ và Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Khắc Lâm./.

Thanh Vân

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái huy động gần 24 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 11/10/2019
Ngày 07/10/2019, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

Thẩm định công nhận huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 11/10/2019
Ngày 10/10/2019, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp xét, công nhận huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới.

Nông thôn mới phải "giải bài toán" chất lượng lao động

Ngày đăng 10/10/2019
Vấn đề cốt lõi để phát triển kinh tế nông thôn chính là nguồn nhân lực. Vẫn còn tồn tại thực tế là lao động giỏi, người có trình độ cao ở nông thôn vẫn tìm cách “ly nông”, “ly hương”…

Nông thôn Cà Mau khoác lên áo mới

Ngày đăng 10/10/2019
Về vùng nông thôn Cà Mau hôm nay, đã không còn cảnh cách chợ ngăn sông, đường đi sình bùn, lầy lội mà thay vào đó là những con đường bê tông rộng thênh thang, trải dài thẳng lối, nối liền các vùng quê, đời sống người dân cũng nhộn nhịp, rộn ràng. Cà Mau khoác lên mình diện mạo mới.

Xây dựng nông thôn mới không có tính nhiệm kỳ và không bao giờ dừng lại

Ngày đăng 08/10/2019
Nhìn tổng thể, bức tranh nông thôn Việt Nam đã có khởi sắc rất nhiều, từ không gian đến cảnh quan, điều kiện đời sống vật chất tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Đây là đánh giá của Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn tại Tọa đàm “Bức tranh nông thôn sau 10 năm đổi mới”, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 08/10/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).