Hà Nội, Ngày 13/11/2019

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Ngày đăng: 11/10/2019   04:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, về tuyên truyền thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện tính đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Thành Thái (áo xanh) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Ban công tác mặt trận tổ dân phố 5 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) tuyên truyền nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Tuyên truyền thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 08/2019-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tuyên truyền về Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó tập trung tuyên truyền về phạm vi, đối tượng áp dụng của Đề án, nguyên tắc, các phương án sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách (ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố)... và tiến độ hoàn thành Đề án.

Khẳng định và làm rõ một số vấn đề như: Việc xây dựng, thực hiện Đề án nhằm tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm tổng kinh phí chi trả, tăng mức thu nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; việc thực hiện sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được tiến hành từng bước, thận trọng, chặt chẽ theo kế hoạch nhằm ổn định tình hình, hạn chế sự xáo trộn, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của địa phương; thực trạng hiện nay về hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách (ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố), cũng như hiệu quả đạt được và những tác động khi thực hiện Đề án.

Phản ánh quá trình triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện Đề án. Thông tin công khai minh bạch các phương án sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố cùng với quy định về chế độ, chính sách. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện.

Nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; có biện pháp đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, kích động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện Đề án./.

Theo: hanoi.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai sắp xếp tinh gọn bộ máy: Hiệu quả từ cách làm đồng bộ

Ngày đăng 07/11/2019
Tròn 2 năm Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đi vào thực tiễn, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước đã được thể hiện rõ nét tại Đồng Nai.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

Ngày đăng 07/11/2019
Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền (DVCQ). Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã chọn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) thực thi công vụ, từng bước xây dựng chính quyền phục vụ.

Bàn về cách thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ngày đăng 06/11/2019
Thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương nói chung và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh đang là vấn đề “nóng” được dư luận cả nước quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, thảo luận về chủ đề này là cần thiết để qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất từ nhận thức đến hành động từ Trung ương đến địa phương và trong toàn xã hội về cách thiết kế tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 

Kết quả hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Hậu Giang

Ngày đăng 06/11/2019
Thực hiện các giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều chương trình và đạt được các kết quả khá tích cực.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan

Ngày đăng 04/11/2019
Chiều 01/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.